National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Guam, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
06/26/2016 12:03 PM2.7High
06/26/2016 06:25 PM0Low
06/27/2016 12:46 AM2.6High
06/27/2016 06:56 AM0.1Low
06/27/2016 01:03 PM2.7High
06/27/2016 07:22 PM-0Low
06/28/2016 01:45 AM2.8High
06/28/2016 07:58 AM0Low
Tides for Tau
06/26/2016 11:38 AM3.8High
06/26/2016 06:01 PM0Low
06/27/2016 12:21 AM3.7High
06/27/2016 06:32 AM0.1Low
06/27/2016 12:38 PM3.8High
06/27/2016 06:58 PM-0Low
06/28/2016 01:20 AM3.9High
06/28/2016 07:34 AM0Low