National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Guam, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
05/03/2016 10:47 PM-0.4Low
05/04/2016 05:05 AM3.2High
05/04/2016 11:19 AM-0.5Low
05/04/2016 05:27 PM3.2High
05/04/2016 11:38 PM-0.5Low
05/05/2016 05:57 AM3.4High
05/05/2016 12:13 PM-0.6Low
05/05/2016 06:21 PM3.2High
Tides for Tau
05/03/2016 10:23 PM-0.4Low
05/04/2016 04:40 AM4.6High
05/04/2016 10:55 AM-0.5Low
05/04/2016 05:02 PM4.5High
05/04/2016 11:14 PM-0.5Low
05/05/2016 05:32 AM4.8High
05/05/2016 11:49 AM-0.6Low
05/05/2016 05:56 PM4.5High