National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Guam, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
02/05/2016 05:05 PM2.8High
02/05/2016 11:26 PM-0.1Low
02/06/2016 05:33 AM2.5High
02/06/2016 11:33 AM-0.1Low
02/06/2016 05:49 PM3High
02/07/2016 12:10 AM-0.3Low
02/07/2016 06:18 AM2.7High
02/07/2016 12:20 PM-0.3Low
Tides for Tau
02/05/2016 04:40 PM4.1High
02/05/2016 11:02 PM-0.1Low
02/06/2016 05:08 AM3.6High
02/06/2016 11:09 AM-0.1Low
02/06/2016 05:24 PM4.3High
02/06/2016 11:46 PM-0.3Low
02/07/2016 05:53 AM3.8High
02/07/2016 11:56 AM-0.3Low