National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Guam, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
11/30/2015 11:35 PM2.5High
12/01/2015 05:59 AM0.1Low
12/01/2015 12:12 PM2.2High
12/01/2015 06:17 PM0.4Low
12/02/2015 12:33 AM2.4High
12/02/2015 06:54 AM0.2Low
12/02/2015 01:09 PM2.2High
12/02/2015 07:16 PM0.4Low
Tides for Tau
11/30/2015 11:10 PM3.6High
12/01/2015 05:35 AM0.1Low
12/01/2015 11:47 AM3.2High
12/01/2015 05:53 PM0.4Low
12/02/2015 12:08 AM3.4High
12/02/2015 06:30 AM0.2Low
12/02/2015 12:44 PM3.2High
12/02/2015 06:52 PM0.4Low