National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Tiyan, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

E le o iai ni lapata'iga po'o ni fautuaga I lenei taimi.

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
02/19/2019 01:10 PM-0.5Low
02/19/2019 07:30 PM3.5High
02/20/2019 01:49 AM-0.6Low
02/20/2019 07:57 AM3.1High
02/20/2019 02:05 PM-0.5Low
02/20/2019 08:23 PM3.4High
02/21/2019 02:42 AM-0.6Low
02/21/2019 08:52 AM3.1High
Tides for Tau
02/19/2019 12:46 PM-0.5Low
02/19/2019 07:05 PM5High
02/20/2019 01:25 AM-0.6Low
02/20/2019 07:32 AM4.5High
02/20/2019 01:41 PM-0.5Low
02/20/2019 07:58 PM4.9High
02/21/2019 02:18 AM-0.6Low
02/21/2019 08:27 AM4.5High

Tropical activity

PTWC has not issued any messages for the Pacific Ocean Basin in the last 6 hours