National Weather Service United States Department of Commerce
Kiliki I so'o se vaega o le fa'afanua
oi lalo ifo mo le tala o le tau.
Fa'afanua mo le Vaifanua o lo'o taua I le tala o le tau
Tutuila and Aunuu Tutuila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Tututila and Aunuu Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua Coastal waters of Manua
National Weather Service Tiyan, GUNational Weather Service Honolulu, HINational Weather Service San Diego, CA
Va'aiga
mamao

E le o iai ni lapata'iga po'o ni fautuaga I lenei taimi.

Data from tidesandcurrents.noaa.gov
Tides for Pago Pago
08/15/2020 10:37 AM0.1Low
08/15/2020 04:37 PM2.3High
08/15/2020 10:37 PM0.1Low
08/16/2020 04:59 AM2.8High
08/16/2020 11:21 AM-0.1Low
08/16/2020 05:22 PM2.5High
08/16/2020 11:22 PM-0Low
08/17/2020 05:44 AM3High
Tides for Tau
08/15/2020 10:13 AM0.1Low
08/15/2020 04:12 PM3.3High
08/15/2020 10:13 PM0.1Low
08/16/2020 04:34 AM4High
08/16/2020 10:57 AM-0.1Low
08/16/2020 04:57 PM3.5High
08/16/2020 10:58 PM-0Low
08/17/2020 05:19 AM4.3High

Tropical activity

PTWC has not issued any messages for the Pacific Ocean Basin in the last 6 hours